Symptomer

Parkinsons sygdom forbindes ofte med bevægelses-problemer, kendt som “motoriske symptomer”. Der er dog efterhånden en stigende opmærksomhed på symptomer, der også associeres til Parkinsons sygdom, men som ikke relateres direkte til bevægelse. Disse kendes som non-motoriske symptomer, og rummer blandt andet søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og mave- og tarmsymptomer.

 

Ofte fortæller de, der lever med Parkinson, at de kognitive og skjulte symptomer ved Parkinsons sygdom er mere generende i hverdagen. I 2014 gennemførte Parkinsonforeningen den hidtil største danske undersøgelse af disse symptomer, og her var billedet det samme.

 

Flere end 1.000 parkinsonramte og pårørende deltog undersøgelsen, der eksempelvis viste, at halvdelen af de parkinsonramte oplever problemer med at huske ord, mens fire ud af ti har svært ved at holde koncentrationen under samtaler, og lige så mange har problemer med hukommelsen. Samtidig svarer tre ud af fire parkinsonramte, at de føler sig trætte i løbet af dagen, mens halvdelen har svært ved at holde flere bolde i luften. (se kilde)

Hvad er de hyppigste symptomer ved Parkinsons sygdom?

Påvirkning af motorikken er et af de vigtigste eller hyppigste symptomer ved Parkinsons sygdom. Sygdommens danske betegnelse rystelammelse antyder også dette.

De motoriske symptomer omfatter:

  • stivhed i musklerne (rigiditet)

  • hvilerysten (tremor), som for eksempel, når en hånd i hvile ryster

  • langsomme bevægelser (bradykinesi)

  • påvirkning af balance og gang.

Symptomerne starter og vedbliver hos de fleste med at være asymmetriske. Det betyder, at forandringerne i hjernen ikke rammer de to hjernehalvdele ens, så man for eksempel kun ryster i den ene arm. Man ved ikke, hvorfor det er sådan.

Typisk starter sygdommen med en hvilerysten i en arm. Denne rysten breder sig over årene til den anden kropshalvdel. (se kilde)

Er der mulighed for at tage bedre hånd om symptomerne?

Vi har i dag ganske gode redskaber til at behandle symptomerne ved Parkinsons sygdom med. En god behandling forudsætter imidlertid, at lægen kender til alle symptomerne. Det gælder både motoriske og ikke mindst ikke-motoriske symptomer. Det vigtigste, når man behandler de ikke-motoriske symptomer er, at de opdages. Patienter og læger har i de senere år været mere opmærksomme på dette. Der er lavet spørgeskemaer over de ikke-motoriske symptomer, som patienterne kan udfylde og medbringe, når de skal se deres speciallæge. Skemaerne hjælper patienterne til at afgøre, hvilke gener de har i forbindelse med deres Parkinson, og hvilke gener det er vigtigt at tale med lægen om. Det er også en god ide at medbringe en liste over de problemer, man gerne vil tale med lægen om, så man husker alt det vigtige. God kommunikation mellem patient og læge er meget vigtig. (se kilde)

Oplysningerne må aldrig erstatte professionel rådgivning eller behandling af uddannet læge. MODI Tech IVS frasiger sig alle forbehold som følge af forkerte oplysninger eller lignende, og der henvises til kildehenvisningerne ved hvert afsnit. Oplever du fejl er du velkommen til at kontakt MODI Tech IVS på info@moditechnology.com.

KONTAKT OS

C. A. Olesens Gade 4, 3., 

9000 Aalborg, Danmark

info@moditechnology.com

 

Tlf: (+45) 40 48 28 30​
 

© 2019 MODI Technology IVS

FIND OS PÅ

  • LinkedIn Social Ikon

STØTTET AF:

dk_reg_rgb_ramme_png_1.png