Medicin

Man kan behandle symptomerne ved Parkinsons sygdom med forskellige lægemidler. Medicinen kan holde symptomerne nede i en årrække, men medicinen bremser ikke sygdommens naturlige udvikling. Denne side beskriver de lægemidler, man bruger til at behandle de motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom. Siden kommer ind på levodopa, dopamin-agonister og enzymhæmmere. (se kilde)

Levodopa

Hvad er levodopa?

Ved Parkinsons sygdom produceres der for lidt af signalstoffet dopamin i hjernen. Det kan behandles med tabletter, som indeholder levodopa, der i hjernen omdannes til dopamin. Når man bliver behandlet med levodopa, bliver man selv i stand til at danne det manglende signalstof dopamin.

Tabletter, som indeholder levodopa, er tilsat en enzymhæmmer. Det er en såkaldt dopa-decaboxylase-hæmmer, som hindrer omdannelse af levodopa til dopamini blodbanen. Derved bliver levodopa ikke omdannet til dopamini kroppen, men kun i hjernen, hvor de skal virke. (se kilde)

 

Hvilke parkinsonpatienter virke levodopa typisk på?

Medicinen virker godt i en længere årrække på Parkinson-patienter med den hyppigste form for parkinsonisme kaldet idiopatisk Parkinsons sygdom (også kaldet Parkinsons sygdom i daglig tale) og er den mest effektive medicin til behandling af motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom.

Medicinen virker dog ikke eller i mindre grad i disse tilfælde:

  • På Parkinson-symptomer, der er fremkommet som bivirkninger til behandling med medicin mod psykoser (antipsykotika), virker levodopa ikke. Men disse bivirkninger kan behandles med en anden type medicin, såkaldte antkolinergika

  • Ved de sjældne atypiske former for Parkinsons sygdom virker medicinen kun i mindre grad og som regel kun i en kortere periode i starten af sygdommen

  • Ved Parkinson-lignende gangforstyrrelser, der kommer af forkalkning i hjernens mindre blodkar, virker medicinen stort set aldrig

(se kilde)

Hvordan indtager man det virksomme stof?

Det virksomme stof kan kun indtages som tabletter eller kapsler. Hvis man ikke kan tage tabletter, for eksempel fordi man er bevidstløs eller har tarmslyng, må der lægges en sonde ned i mavesækken. Man knuser tabletterne, før de tages via sonden. Man må ikke bruge kapsler i sonden, kun tabletter. (se kilde)

Hvor ofte skal man tage levodopa? 

Levodopa virker i kort tid (har kort virkningsvarighed), hvilket betyder, at man må tage medicinen flere gange i døgnet for at opnå tilstrækkelig god virkning.

I starten af sygdommen er det som regel tilstrækkeligt at tage medicinen fire gange i døgnet. Når sygdommen skrider frem tabes flere nerveceller, der producerer dopamin og det betyder, at levodopa må tages med stadig kortere interval fra hver fjerdetime til hver anden time, når sygdommen er fremskreden.

Det er meget vigtigt, at man tager medicinen på samme tidspunkt og med samme tidsinterval hver dag,så man opnår optimal virkning på symptomerne. Dermed kan man også mindske komplikationer senere i behandlingen i form af ufrivillige bevægelser og manglende medicin-virkning. (se kilde)

Dopamin-agonister

Hvad er dopamin-agonister?

Dopamin-agonister virker direkte stimulerende på hjernens modtageceller for dopamin. Dopamin-agonister har samme virkning som levodopa på de motoriske symptomer, men de er ikke helt så effektive. Behandling med dopamin-agonister er dog tilstrækkeligt i sygdommens første år, senere må man supplere med det mere effektive levodopa.

Man starter ofte behandling med dopamin-agonister frem for levodopa. Grunden er, at man herved kan udskyde tidspunktet for, hvornår der viser sig:

  • Ufrivillige overbevægelser, som er bivirkning til for kraftig behandling med levodopa. Ufrivillige overbevægelser er vridende bevægelser af lemmerne, kroppen eller hovedet.

  • Svingninger (fluktuationer) i de motoriske symptomer. Svingningerne skifter mellem on- perioder med god effekt af medicinen og off-perioder, hvor effekten af medicinen er dårlig eller medicinen svigter helt.

Det er især patienter yngre end 65-70 år, som udvikler ufrivillige overbevægelser og motoriske svingninger. Dopamin-agonister gives derfor især til patienter under 70 år. Ældre patienter vil også ofte have flere bivirkninger til disse præparater. (se kilde)

Hvordan gives dopamin-agonister?

Medicinen har den fordel, at den kan tages som tablet en gang i døgnet. Det virksomme stof optages langsomt (depot-effekt), og medicinen skal derfor ikke tages flere gange i døgnet.

Nogle dopamin-agonister gives også som plasterbehandling, som injektion eller via pumpe. (se kilde)

Enzymhæmmere

I starten af Parkinson-behandlingen kan man tage en type enzymhæmmer (MAO-B-hæmmere), som hæmmer et af de enzymer, der nedbryder dopamin i hjernen. Medicinen sørger derfor for, at der er mere dopamin i hjernen. Man kan også supplere med disse lægemidler senere i forløbet. Lægemidlernes effekt på symptomerne er dog beskeden.

Enzymhæmmere kan give bivirkninger. Man kan blandt andet blive svimmel, blive forvirret og få hallucinationer.

En anden type enzymhæmmer (COMT-hæmmere) kan forstærke virkningen af levodopa, når det gives sammen med levodopa. (se kilde)

Oplysningerne må aldrig erstatte professionel rådgivning eller behandling af uddannet læge. MODI Tech IVS frasiger sig alle forbehold som følge af forkerte oplysninger eller lignende, og der henvises til kildehenvisningerne ved hvert afsnit. Oplever du fejl er du velkommen til at kontakt MODI Tech IVS på info@moditechnology.com.

 
 
 

KONTAKT OS

C. A. Olesens Gade 4, 3., 

9000 Aalborg, Danmark

info@moditechnology.com

 

Tlf: (+45) 40 48 28 30​
 

© 2019 MODI Technology IVS

FIND OS PÅ

  • LinkedIn Social Ikon

STØTTET AF:

dk_reg_rgb_ramme_png_1.png