Hvad er Parkinson?

Parkinsons sygdom er karakteriseret ved langsomme bevægelser, stivhed i musklerne og rysten. Sygdommen kan ikke helbredes, men den kan effektivt holdes nede med medicin i mange år.

Parkinsons sygdom er ret hyppig i Danmark, man regner med, at cirka én ud af 1.000 danskere har sygdommen. Parkinsons sygdom blev første gang beskrevet af den engelske læge James Parkinson i 1817. Det er desuden en af de almindeligste sygdomme i nervesystemet blandt ældre mennesker. Sygdommen er en kronisk nervesygdom, der nedbryder nervecellerne. De sidste 40 år har lægevidenskaben fået en væsentlig større viden om årsag og behandlingsmuligheder. (se kilde)

Hvorfor får man Parkinsons sygdom?

Parkinsons sygdom skyldes mangel på signalstoffet dopamin i hjernen. Dette stof dannes i nogle dybtliggende centre i hjernen, kaldet basale ganglier. Hjernen skal hele tiden bruge dette stof til kontrol af bevægelse - det dannes og nedbrydes derfor konstant. Ved Parkinsons sygdom nedsættes produktionen, mens nedbrydningen fortsætter som normalt, hvorfor man efter et stykke tid kommer i underskud af signalstoffet.

Hvad der udløser Parkinsons sygdom, ved man ikke med sikkerhed. Man mener, at det, der øger risikoen for at få sygdommen, er en kombination af genetisk skrøbelighed, det vil sige arv, og udefrakommende faktorer som miljø, opvækst og giftpåvirkninger. Årsagerne kan være opvækst på landet, om man har drukket brøndvand, påvirkning af pesticider og tungmetaller.

Der er også faktorer, der ser ud til at reducere risikoen for udvikling af Parkinsons sygdom. Det er indtagelse af kaffe, udendørs arbejde og fysisk aktivitet.

 

Sygdommen begynder oftest i 50- til 70-års alderen, og hyppigheden stiger med alderen. Det er sjældent, at sygdommen debuterer før 40-års alderen. Mænd angribes lidt hyppigere end kvinder. (se kilde)

Hvad er Parkinsonisme?

Parkinsonisme er en samlet betegnelse for alle typer af sygdomme med Parkinson-symptomer, det vil sige tilstande med langsomme bevægelser, stivhed, dårlig balance og eventuelt rysten. Parkinsons sygdom er den største del af denne samlemængde. Man kan ligeledes få Parkinson-symptomer/parkinsonisme af blodpropper i hjernen og som bivirkning til medicin, især den medicin, man giver ved psykiske sygdomme , herunder specielt midler, der har en virkning på nervesystemet (neuroleptica). (se kilde)

Hvad er typisk de første tegn på Parkinsons sygdom?

De første tegn på Parkinsons sygdom leder sjældent tanken hen på netop denne sygdom. Det kan dreje sig om tendens til depression, søvnforstyrrelser, nedsat lugtesans, tendens til forstoppelse eller påvirket farvesyn. De første tegn kan godt vise sig op til fem til tiår, før Parkinsons sygdom bryder ud.

De tegn, der typisk leder til diagnosen, er imidlertid ændret gang, ændret skrift, svag stemme, let hvilerysten af en hånd eller generelt langsomme bevægelser. (se kilde)

Oplysningerne må aldrig erstatte professionel rådgivning eller behandling af uddannet læge. MODI Tech IVS frasiger sig alle forbehold som følge af forkerte oplysninger eller lignende, og der henvises til kildehenvisningerne ved hvert afsnit. Oplever du fejl er du velkommen til at kontakt MODI Tech IVS på info@moditechnology.com.

KONTAKT OS

C. A. Olesens Gade 4, 3., 

9000 Aalborg, Danmark

info@moditechnology.com

 

Tlf: (+45) 40 48 28 30​
 

© 2019 MODI Technology IVS

FIND OS PÅ

  • LinkedIn Social Ikon

STØTTET AF:

dk_reg_rgb_ramme_png_1.png